ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина»
(ЕГУ ИМ. И.А. БУНИНА)
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Условия отбора:
Набор: 2021 БакалаврСпец
Институт: Все
Форма обучения: Очная
№ п/п Рег. номер Фамилия, имя, отчество Имеет право
на прием без
вступительных
испытаний
Поступает
по результатам
вступительных
испытаний
Поступает
по результатам
ЕГЭ
Лица, поступающие на места
в рамках контрольных цифр
Лица, поступающие
на места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
На места
в пределах
особой
квоты
На местах
в пределах
целевой
квоты
На основные
места в рамках
контрольных
цифр
1 ФК-СТФ-2 Агарков Владимир Анатольевич   Да       Да  
2 РЛ-3 Агафонова Дарья Дмитриевна   Да Да     Да  
3 Эк-20 Атаманов Григорий Сергеевич     Да     Да  
4 WEB-1298 Бабкина Татьяна Алексеевна     Да     Да Да
5 РЛ-11 Балушина Оксана Алексеевна     Да     Да  
6 WEB-1295 Бархатова Полина Евгеньевна           Да  
7 АГ-6 Батурин Никита Валентинович     Да     Да  
8 WEB-1311 Белинская Валерия Сергеевна     Да     Да  
9 WEB-1288 Блинков Кирилл Вячеславович   Да Да     Да  
10 WEB-1308 Бобылев Владимир Александрович   Да       Да  
11 Эк-14 Богданова Ангелина Алексеевна     Да     Да  
12 АГ-1 Болдырев Дмитрий Алексеевич   Да       Да  
13 WEB-1314 Бордунова Мария Владимировна     Да     Да  
14 WEB-1302 Бубнов Дмитрий Денисович     Да     Да  
15 ПОД-2 Бурцев Иван Маратович   Да Да     Да  
16 ПоФКБЖТ-1 Васильев Степан Викторович   Да       Да  
17 Ю-4 Вылуск Владимир Семенович     Да     Да Да
18 СР-16 Выродов Кирилл Алексеевич     Да     Да  
19 РЛ-10 Гладышева Елизавета Игоревна           Да  
20 СР-5 Голанова Татьяна Александровна   Да       Да  
21 Эк-9 Голованева Виолетта Викторовна     Да     Да  
22 РЛ-9 Горшкова Дарья Игоревна   Да       Да  
23 ИБ-1 Грасев Даниил Романович     Да     Да  
24 КТМ ДО-1 Гулевский Никита Павлович   Да       Да  
25 ТПП ДО-1 Гусева Валерия Сергеевна   Да       Да  
26 Мен-4 Гусева Полина Юрьевна     Да   Да Да  
27 СР-15 Гущина Анастасия Геннадьевна   Да       Да  
28 ППО-4 Давыдова Анна Максимовна   Да       Да  
29 ИБ-3 Демкин Илья Дмитриевич     Да     Да  
30 WEB-1294 Демчинская Светлана Витальевна     Да     Да Да
31 ПО-5 Дмитриенко Артем Евгеньевич     Да     Да  
32 ПОД-3 Ермаков Владислав Олегович     Да     Да  
33 СР-17 Закрятина Лада Игоревна     Да     Да  
34 СР-18 Зачиняева Виолетта Олеговна     Да     Да  
35 АГ-5 Зубков Игнат Алексеевич   Да Да     Да  
36 ИСиТ-1 Иванов Павел Владимирович   Да Да Да      
37 ПОД-17 Кабанова Ольга Алексеевна     Да     Да Да
38 22 Казаков Игорь Игоревич     Да     Да Да
39 17 Казанцева Виктория Евгеньевна     Да     Да  
40 Эк-23 Казымова Нурлана Ширзадовна     Да     Да  
41 РЛ-7 Квасик Оксана Александровна     Да     Да  
42 WEB-1293 Ковалева Ольга Дмитриевна     Да     Да  
43 ЭиН-1 Коврижкин Егор Алексеевич     Да     Да  
44 Мен-8 Когтев Святослав Олегович   Да       Да  
45 WEB-1307 Корнева Алина Ивановна     Да     Да  
46 ИН-1 Короткевич Виктория Петровна     Да     Да  
47 НО-10 Корякина Анастасия Александровна     Да     Да  
48 РТ оз-2 Котомин Никита Игоревич   Да       Да  
49 WEB (ЛД-3)-1 Кривоносов Антон Андреевич   Да         Да
50 WEB-1299 Кулакова Софья Михайловна     Да     Да  
51 WEB (ЛД-6)-1 Курганова Елизавета Сергеевна     Да       Да
52 АГ-4 Кутепов Алексей Владимирович   Да       Да  
53 WEB-1312 Леньшин Иван Геннадьевич   Да       Да  
54 WEB-1297 Лисова Яна Александровна     Да     Да  
55 WEB-1313 Лифаренко Мария Сергеевна           Да  
56 ИН-7 Ломакина Василиса Алексеевна     Да     Да  
57 РЛ-16 Лукьянова Лидия Михайловна     Да     Да  
58 23 Лукьянова София Романовна     Да     Да  
59 ЛД-1 Лытнев Никита Сергеевич   Да         Да
60 РЛ-1 Любимова Злата Юрьевна   Да       Да  
61 Эк-11 Лялин Дмитрий Викторович     Да     Да  
62 НО-12 Макаркина Диана Александровна     Да     Да  
63 ИБ-2 Меренков Захар Дмитриевич     Да     Да  
64 ЛД-4 Митяев Сергей Иванович   Да         Да
65 ЛД-7 Михалева Елизавета Сергеевна   Да       Да Да
66 ИБ-4 Мокренский Денис Николаевич     Да     Да  
67 ПОД-9 Некрасов Никита Сергеевич     Да     Да  
68 ФК-АФВ-1 Нерубацкий Максим Сергеевич   Да   Да      
69 WEB-1321 Нестерова Ангелина Александровна     Да     Да  
70 АИ ОЗО-2 Новиков Евгений Николаевич   Да       Да  
71 ПО-13 Овчинникова Елизавета Дмитриевна     Да     Да  
72 WEB-1304 Окорокова Анастасия Игоревна     Да     Да  
73 Рт-1 Ощепков Алексей Андреевич   Да       Да  
74 Т-1 Панова Ангелина Евгеньевна     Да     Да  
75 21 Пешехонова Екатерина Евгеньевна   Да Да     Да  
76 ИН-8 Пищулина Эвелина Романовна     Да     Да Да
77 19 Поволяева Ксения Игоревна   Да Да     Да  
78 ФК-СТФ-1 Поляков Николай Алексеевич   Да   Да      
79 Эк-1 Попов Данил Игоревич     Да     Да  
80 Эк-6 Попова Анастасия Юрьевна     Да     Да  
81 ПОНБ(о-з)-1 Потанина Диана Вячеславовна     Да     Да  
82 СР-14 Прокофьева Виктория Владимировна   Да       Да  
83 СР-13 Родионова Полина Петровна     Да     Да  
84 WEB-1303 Сабельникова Ольга Александровна     Да     Да  
85 ПоФКБЖТ-5 Саввина Елизавета Владимировна   Да Да     Да  
86 WEB-1291 Саидова Таманно Хайруллоевна     Да     Да Да
87 Эк-21 Салькова Анастасия Владимировна     Да     Да  
88 Эк-16 Самохина Виктория Романовна     Да     Да  
89 25 Сапронова Анастасия Сергеевна     Да     Да  
90 СР-4 Селецкая Евгения Владимировна   Да       Да  
91 ИиВТ-2 Селихов Владимир Константинович   Да       Да  
92 WEB-1322 Сергеев Данила Сергеевич     Да     Да  
93 Л-3 Сергеева Екатерина Александровна     Да     Да  
94 ПоФКБЖТ-3 Серегин Иван Васильевич   Да       Да  
95 ФМОИ-1 Стариков Иван Алексеевич   Да Да     Да  
96 WEB-1318 Сторчеусов Максим Евгеньевич     Да Да      
97 ИиВТ-1 Счастливцев Владимир Дмитриевич     Да     Да  
98 WEB-1290 Татарников Дмитрий Сергеевич     Да     Да  
99 Эк-5 Тельнова Мария Игоревна     Да     Да  
100 ППО-11 Темирбулатова Риана Ринатовна   Да Да Да      
101 ЛД-2 Тихонова Наталья Сергеевна   Да         Да
102 ПОД-4 Тишкина Маргарита Николаевна     Да     Да  
103 WEB-1323 Тюменцева Екатерина Александровна     Да     Да  
104 WEB-1309 (ЭК-13) Уколов Никита Алексеевич     Да     Да  
105 Ю-1 Ульянов Иван Валентинович     Да     Да Да
106 18 Урюпина Диана Сергеевна   Да Да     Да  
107 ПоФКБЖТ-2 Фазылянов Рифкат Ильдарович   Да       Да  
108 КТМ ДО-2 Фарахов Владислав Андреевич   Да Да   Да Да  
109 WEB-1282 Фатеев Дмитрий Николаевич   Да       Да  
110 Эк-17 Фетисова Виктория Сергеевна     Да     Да  
111 ПоФКБЖТ-4 Фролов Роман Игоревич   Да Да     Да  
112 СРОЗ-3 Хмелевская Вера Георгиевна   Да       Да  
113 АГ-3 Цедов Александр Сергеевич   Да       Да  
114 АГ-2 Чайка Александр Михайлович   Да       Да  
115 24 Чаплыгин Иван Анатольевич   Да Да     Да  
116 20 Чеканова Лилия Вячеславовна     Да     Да  
117 ЛД-5 Черных Данила Петрович   Да         Да
118 СРОЗ-12 Черных Дина Сергеевна     Да     Да  
119 Ж-7 Шаталова Ульяна Владимировна   Да Да     Да  
120 WEB-1306 Шашеро Мария Александровна   Да Да     Да  
121 ИН-2 Шевчук Софья Романовна           Да  
122 WEB-1305 Шелудько Мария Алексеевна     Да     Да  
123 WEB-1292 Штейников Антон Юрьевич   Да       Да  
124 ПМиИ-1 Щукин Геннадий Александрович   Да       Да  
125 ППО-1 Щукина Анастасия Михайловна   Да       Да  
126 Эк-15 Ядыкин Андрей Сергеевич     Да     Да  
127 СР-1 Якоб Анна-Мария Николаевна   Да       Да  
128 РЛ-2 Якушева Снежана Юрьевна   Да       Да